Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Tæruddalen skole
Tæruddalen 10
2020 SKEDSMOKORSET
Org.nr 979797699
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Skedsmo kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Tæruddalen skole
Skedsmo kommune 86 960 90 070 94 865 97 082 100 031
Akershus fylke 89 712 92 048 95 089 98 765 102 336
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Tæruddalen skole
Skedsmo kommune 68 906 71 140 74 874 78 015 80 550
Akershus fylke 70 700 72 978 75 071 77 849 80 345
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Tæruddalen skole
Skedsmo kommune 80,0 80,2 80,7 83,4 83,6
Akershus fylke 79,3 80,0 80,2 80,8 81,2
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Tæruddalen skole
Skedsmo kommune 1 109 1 334 1 245 1 630 2 047
Akershus fylke 861 919 1 039 1 070 1 063
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Tæruddalen skole
Skedsmo kommune 1 376 1 647 1 422 1 731 1 375
Akershus fylke 1 146 1 238 1 295 1 384 1 428
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no