Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sykkylven kommune
Kommunenr 1528
Alle grunnskoler med adresse i Sykkylven kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 105 669 113 017 120 648 128 404 135 055
Lønnsutgifter per elev 84 622 91 539 99 461 105 509 112 655
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,3 83,3 84,1 83,1 85,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 809 1 660 1 704 1 114 1 247
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 896 1 764 1 456 1 887 1 687
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no