Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sveio kommune
Kommunenr 1216
Alle grunnskoler med adresse i Sveio kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 111 467 115 567 117 957 117 057 118 427
Lønnsutgifter per elev 90 170 94 950 95 709 94 049 96 660
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,7 87,3 88,4 89,8 86,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 713 497 856 932 1 253
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 307 1 173 1 344 1 094 847
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no