Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Svanvik skole (utgått)
Hamsdokkveien 21
3739 SKIEN
Org.nr 975298698
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Skien kommune 99 585 102 615 109 552 112 904 116 716
Telemark fylke (utgått) 110 987 113 349 119 172 124 344 129 264
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Skien kommune 79 751 83 321 88 402 91 386 95 450
Telemark fylke (utgått) 89 646 92 121 96 834 100 291 104 826
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Skien kommune 84,5 86,2 86,0 86,2 87,8
Telemark fylke (utgått) 83,9 85,0 86,1 85,7 86,4
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Skien kommune 1 256 1 344 1 034 1 094 989
Telemark fylke (utgått) 973 1 055 1 314 1 412 1 071
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Skien kommune 1 037 1 178 1 233 1 196 1 103
Telemark fylke (utgått) 1 381 1 536 1 550 1 534 1 537
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no