Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Svalbard
Alle grunnskoler med adresse i Svalbard (offentlige og private)
Endre utvalg

- Driftsutgifter per elev

Delskår Svalbard Nasjonalt
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev 102 983
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev 23 817
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no