Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Surnadal kommune
Kommunenr 1566
Alle grunnskoler med adresse i Surnadal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 109 584 114 909 125 399 132 499 139 988
Lønnsutgifter per elev 88 141 92 101 98 033 106 597 110 624
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,4 80,3 79,7 83,4 82,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 388 1 147 1 705 1 696 2 171
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 886 2 167 3 314 2 661 1 484
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no