Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sunndal kommune
Kommunenr 1563
Alle grunnskoler med adresse i Sunndal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 123 867 126 698 131 077 138 730 144 650
Lønnsutgifter per elev 89 112 93 517 96 540 102 086 106 301
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 73,2 76,2 76,7 75,9 76,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 666 981 1 537 2 285 733
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 651 1 665 1 483 1 745 1 430
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no