Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sundvollen oppvekstsenter - Avdeling skole
Dronningveien 19
3531 KROKKLEIVA
Org.nr 989325140
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hole kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Sundvollen oppvekstsenter - Avdeling skole
Hole kommune 122 707 118 284 117 820 118 504 120 764
Viken fylke
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Sundvollen oppvekstsenter - Avdeling skole
Hole kommune 100 200 97 358 98 444 99 611 100 287
Viken fylke
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Sundvollen oppvekstsenter - Avdeling skole
Hole kommune 81,6 83,2 85,2 86,7 86,5
Viken fylke
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Sundvollen oppvekstsenter - Avdeling skole
Hole kommune 1 081 709 461 533 590
Viken fylke
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Sundvollen oppvekstsenter - Avdeling skole
Hole kommune 1 010 1 152 928 681 759
Viken fylke
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no