Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sunde skole
Grønnesveien 5
4405 FLEKKEFJORD
Org.nr 975271439
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Flekkefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Sunde skole
Flekkefjord kommune 109 452 118 489 116 099 117 487 120 876
Agder fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Sunde skole
Flekkefjord kommune 92 916 96 657 97 390 99 803 102 646
Agder fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Sunde skole
Flekkefjord kommune 83,2 83,7 84,9 82,5 84,7
Agder fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Sunde skole
Flekkefjord kommune 747 1 483 670 350 756
Agder fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Sunde skole
Flekkefjord kommune 2 222 2 196 2 112 1 966 1 712
Agder fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no