Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sunde skole
Grønnesveien 5
4400 FLEKKEFJORD
Org.nr 975271439
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Flekkefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Sunde skole
Flekkefjord kommune 106 731 110 034 109 452 118 489 116 099
Vest-Agder fylke 102 139 106 906 107 846 111 869 113 981
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Sunde skole
Flekkefjord kommune 88 546 91 208 92 916 96 657 97 390
Vest-Agder fylke 79 178 83 011 84 565 87 310 90 210
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Sunde skole
Flekkefjord kommune 83,4 83,7 83,2 83,7 84,9
Vest-Agder fylke 78,6 79,2 80,0 80,9 82,4
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Sunde skole
Flekkefjord kommune 1 308 641 747 1 483 670
Vest-Agder fylke 942 999 1 082 1 339 1 267
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Sunde skole
Flekkefjord kommune 2 114 2 232 2 222 2 196 2 112
Vest-Agder fylke 1 461 1 463 1 540 1 643 1 595
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no