Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sund kommune (utgått)
Kommunenr 1245
Kun utgåtte skoler med adresse i Sund kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 105 654 110 184 115 356 119 582 121 480
Lønnsutgifter per elev 88 151 92 415 95 096 97 486 101 420
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,0 81,5 81,9 83,3 88,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 364 360 319 126 241
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 576 1 540 1 567 1 557 1 526
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no