Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Suldal kommune
Kommunenr 1134
Alle grunnskoler med adresse i Suldal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 151 260 149 453 150 361 160 290 164 306
Lønnsutgifter per elev 120 794 120 096 120 924 127 482 130 673
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,8 82,6 83,6 85,3 87,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 430 682 1 224 1 674 835
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 028 1 374 1 695 2 271 2 039
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no