Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Suldal kommune
Kommunenr 1134
Alle grunnskoler med adresse i Suldal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 152 181 151 260 149 453 150 361 160 290
Lønnsutgifter per elev 122 305 120 794 120 096 120 924 127 482
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,0 83,8 82,6 83,6 85,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 443 430 682 1 224 1 674
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 427 2 028 1 374 1 695 2 271
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no