Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sula kommune
Kommunenr 1531
Alle grunnskoler med adresse i Sula kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 87 498 93 267 94 735 96 871 99 755
Lønnsutgifter per elev 68 551 73 617 75 645 75 752 77 902
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 77,0 77,7 79,6 78,7 78,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 550 765 341 666 700
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 738 1 970 1 643 1 785 1 644
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no