Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Stryn kommune
Kommunenr 4651
Alle grunnskoler med adresse i Stryn kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 114 925 118 166 117 397 125 055 127 505
Lønnsutgifter per elev 87 674 91 079 91 462 96 902 100 273
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 75,9 79,9 79,2 78,9 80,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 591 1 807 1 606 1 862 1 462
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 374 1 545 1 649 1 590 1 447
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no