Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Stryn kommune
Kommunenr 4651
Alle grunnskoler med adresse i Stryn kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Alver kommune
Askvoll kommune 151 047 154 479 168 975 177 200 178 694
Askøy kommune 94 228 97 695 108 289 112 140 113 228
Aurland kommune 171 943 180 371 183 670 187 737 191 478
Austevoll kommune 113 948 120 691 136 811 139 772 144 991
Austrheim kommune 120 148 123 159 124 752 132 083 133 077
Bergen kommune 104 241 107 763 111 193 116 399 123 204
Bjørnafjorden kommune
Bremanger kommune 159 853 160 165 162 023 174 228 187 204
Bømlo kommune 112 908 115 925 122 619 124 077 129 487
Eidfjord kommune 235 222 251 752 233 313 243 976 269 493
Etne kommune 120 518 125 174 123 766 129 487 134 444
Fedje kommune 189 315 186 428 199 141 224 158 243 707
Fitjar kommune 122 612 130 312 132 786 132 487 130 083
Fjaler kommune 138 390 139 292 140 924 152 052 160 501
Gloppen kommune 113 331 121 173 127 421 135 665 144 270
Gulen kommune 154 193 162 128 167 333 174 272 190 797
Hyllestad kommune 143 683 159 364 177 921 184 051 186 521
Høyanger kommune 144 660 147 817 154 043 157 893 170 698
Kinn kommune
Kvam kommune 129 271 132 865 130 047 137 101 144 876
Kvinnherad kommune 124 293 121 870 122 816 130 621 138 212
Luster kommune 145 530 150 996 149 401 153 188 162 605
Lærdal kommune 140 950 145 065 141 872 140 253 161 750
Masfjorden kommune 213 044 212 994 191 756 195 910 193 565
Modalen kommune 170 258 174 331 185 618 189 732 206 849
Osterøy kommune 114 404 123 556 135 349 142 096 142 000
Samnanger kommune 132 163 135 632 136 135 142 885 145 449
Sogndal kommune
Solund kommune 153 342 162 000 159 440 163 806 175 040
Stad kommune
Stord kommune 99 026 100 886 104 975 108 557 114 555
Stryn kommune 114 925 118 166 117 397 125 055 127 505
Sunnfjord kommune
Sveio kommune 115 567 117 957 117 057 118 427 122 873
Tysnes kommune 137 252 140 605 147 989 153 799 147 103
Ullensvang kommune
Ulvik kommune 181 192 177 196 190 709 191 226 180 837
Vaksdal kommune 122 894 121 006 125 876 126 073 138 834
Vik kommune 133 173 141 588 144 739 147 457 148 147
Voss kommune
Øygarden kommune
Årdal kommune 126 796 131 720 134 364 140 272 146 577
Lønnsutgifter per elev
Alver kommune
Askvoll kommune 122 598 125 998 139 465 147 261 150 247
Askøy kommune 77 308 78 379 83 201 87 569 89 869
Aurland kommune 136 050 145 328 151 912 155 958 157 576
Austevoll kommune 92 216 95 610 100 578 105 592 111 816
Austrheim kommune 103 611 105 490 103 238 110 679 111 716
Bergen kommune 80 745 83 602 85 841 89 151 93 710
Bjørnafjorden kommune
Bremanger kommune 132 426 129 147 130 133 142 183 150 037
Bømlo kommune 89 828 94 148 98 793 100 896 105 818
Eidfjord kommune 188 812 200 696 185 644 194 442 211 119
Etne kommune 100 695 104 348 102 866 109 933 112 968
Fedje kommune 148 863 150 995 159 356 183 821 196 888
Fitjar kommune 102 356 109 281 110 299 109 707 109 661
Fjaler kommune 113 772 114 910 117 130 126 058 133 681
Gloppen kommune 83 483 88 619 94 629 101 860 109 798
Gulen kommune 125 809 132 493 135 924 140 306 153 218
Hyllestad kommune 117 949 133 329 148 034 153 855 153 808
Høyanger kommune 122 472 123 854 126 792 130 160 141 727
Kinn kommune
Kvam kommune 108 226 107 164 105 477 109 465 115 230
Kvinnherad kommune 102 738 105 855 107 133 112 865 119 000
Luster kommune 110 829 113 637 113 131 116 004 123 564
Lærdal kommune 107 145 110 576 106 599 106 589 115 899
Masfjorden kommune 176 783 176 396 174 485 150 119 149 996
Modalen kommune 142 474 145 468 154 263 159 266 169 338
Osterøy kommune 95 434 101 920 110 142 114 198 114 830
Samnanger kommune 108 746 110 772 109 669 118 118 120 630
Sogndal kommune
Solund kommune 130 734 137 630 135 505 140 473 152 763
Stad kommune
Stord kommune 82 600 84 469 88 472 91 768 98 416
Stryn kommune 87 674 91 079 91 462 96 902 100 273
Sunnfjord kommune
Sveio kommune 94 950 95 709 94 049 96 660 99 907
Tysnes kommune 108 300 112 783 115 675 116 795 112 441
Ullensvang kommune
Ulvik kommune 147 328 146 634 155 705 155 596 144 347
Vaksdal kommune 103 790 101 008 106 020 107 523 115 655
Vik kommune 110 158 117 823 120 704 124 671 125 789
Voss kommune
Øygarden kommune
Årdal kommune 106 149 109 814 112 649 116 970 122 288
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Alver kommune
Askvoll kommune 82,1 84,1 86,7 88,7 88,8
Askøy kommune 83,5 82,1 79,0 80,2 82,9
Aurland kommune 79,7 82,3 82,3 81,6 83,2
Austevoll kommune 83,2 81,9 76,7 78,2 80,7
Austrheim kommune 94,1 94,6 92,5 94,0 95,5
Bergen kommune 78,6 79,8 79,6 78,6 77,8
Bjørnafjorden kommune
Bremanger kommune 85,8 85,8 81,8 79,5 77,8
Bømlo kommune 83,5 86,0 86,5 86,8 86,6
Eidfjord kommune 81,1 81,4 80,5 82,3 82,7
Etne kommune 84,0 84,7 84,1 88,9 85,0
Fedje kommune 83,4 87,8 88,0 89,0 93,3
Fitjar kommune 87,1 89,5 89,3 91,8 89,9
Fjaler kommune 90,2 91,7 92,1 90,5 90,9
Gloppen kommune 76,1 77,1 79,2 79,7 80,5
Gulen kommune 82,3 83,5 82,9 82,0 82,0
Hyllestad kommune 89,7 93,0 92,9 92,4 100,2
Høyanger kommune 88,1 88,2 86,9 86,1 85,8
Kinn kommune
Kvam kommune 87,6 82,9 84,8 85,9 84,2
Kvinnherad kommune 85,3 86,7 87,3 87,7 88,9
Luster kommune 77,1 76,2 76,6 75,1 77,0
Lærdal kommune 76,6 77,6 76,8 77,7 72,5
Masfjorden kommune 91,8 90,4 86,4 77,2 78,4
Modalen kommune 102,9 103,6 100,1 94,3 91,0
Osterøy kommune 84,8 84,5 83,9 82,2 83,4
Samnanger kommune 83,2 83,1 81,0 84,5 86,2
Sogndal kommune
Solund kommune 85,4 84,2 86,6 84,2 86,8
Stad kommune
Stord kommune 87,7 89,9 90,7 89,6 92,9
Stryn kommune 75,9 79,9 79,2 78,9 80,3
Sunnfjord kommune
Sveio kommune 87,3 88,4 89,8 86,8 84,9
Tysnes kommune 79,2 82,3 81,5 80,0 78,1
Ullensvang kommune
Ulvik kommune 83,4 87,9 87,6 86,0 84,6
Vaksdal kommune 86,3 85,8 89,8 87,9 85,6
Vik kommune 84,5 86,4 88,8 90,6 88,8
Voss kommune
Øygarden kommune
Årdal kommune 86,4 86,5 88,6 86,6 85,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Alver kommune
Askvoll kommune 1 148 652 1 018 379 587
Askøy kommune 439 650 879 519 700
Aurland kommune 808 974 839 814 1 209
Austevoll kommune 373 483 1 082 521 478
Austrheim kommune 333 321 760 399 783
Bergen kommune 907 966 983 1 029 1 470
Bjørnafjorden kommune
Bremanger kommune 2 783 1 069 700 559 1 241
Bømlo kommune 1 057 1 213 1 635 1 017 1 256
Eidfjord kommune 886 1 593 920 1 298 697
Etne kommune 467 674 875 623 1 226
Fedje kommune 973 1 238 1 326 3 381 152
Fitjar kommune 518 755 816 570 433
Fjaler kommune 904 778 551 607 695
Gloppen kommune 329 280 338 232 206
Gulen kommune 1 493 1 344 1 629 1 889 1 582
Hyllestad kommune 987 1 008 1 131 469 1 587
Høyanger kommune 1 342 837 1 466 1 573 913
Kinn kommune
Kvam kommune 440 530 417 927 639
Kvinnherad kommune 2 268 2 346 2 640 2 120 2 280
Luster kommune 2 046 2 395 2 062 1 727 1 702
Lærdal kommune 464 171 65 100 579
Masfjorden kommune 4 527 4 891 9 584 2 352 1 921
Modalen kommune 952 1 240 1 129 862 1 626
Osterøy kommune 276 266 705 552 390
Samnanger kommune 249 1 104 1 536 683 669
Sogndal kommune
Solund kommune 1 254 1 329 740 1 250 725
Stad kommune
Stord kommune 531 340 581 789 478
Stryn kommune 1 591 1 807 1 606 1 862 1 462
Sunnfjord kommune
Sveio kommune 497 856 932 1 253 1 660
Tysnes kommune 1 155 601 1 879 1 270 1 554
Ullensvang kommune
Ulvik kommune 464 703 1 360 882 4 550
Vaksdal kommune 328 614 793 1 468 1 237
Vik kommune 1 247 1 368 1 138 668 514
Voss kommune
Øygarden kommune
Årdal kommune 384 502 364 174 453
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Alver kommune
Askvoll kommune 1 881 2 119 2 056 1 725 1 723
Askøy kommune 1 655 1 770 1 829 1 325 1 313
Aurland kommune 2 108 2 070 2 158 1 726 1 682
Austevoll kommune 2 025 2 029 1 917 2 143 1 854
Austrheim kommune 1 607 1 524 1 671 1 355 1 027
Bergen kommune 1 294 1 318 1 282 1 325 1 175
Bjørnafjorden kommune
Bremanger kommune 2 821 2 439 2 179 2 128 1 874
Bømlo kommune 1 512 1 435 1 182 1 129 994
Eidfjord kommune 2 516 4 574 3 834 2 424 3 770
Etne kommune 950 1 117 1 190 907 757
Fedje kommune 2 110 1 739 3 194 2 371 3 320
Fitjar kommune 1 799 1 877 1 994 1 818 1 827
Fjaler kommune 1 650 1 786 1 985 1 964 1 252
Gloppen kommune 1 703 2 114 2 210 2 002 1 740
Gulen kommune 1 885 1 770 1 780 1 918 1 609
Hyllestad kommune 1 596 976 1 383 1 398 1 373
Høyanger kommune 1 883 2 241 2 768 2 072 2 227
Kinn kommune
Kvam kommune 1 556 1 606 1 560 1 368 1 299
Kvinnherad kommune 1 447 1 891 1 869 1 546 1 325
Luster kommune 2 137 2 069 1 787 1 602 1 748
Lærdal kommune 1 759 1 388 1 415 1 396 1 266
Masfjorden kommune 2 228 2 184 2 225 1 476 1 135
Modalen kommune 2 539 3 153 2 417 3 672 2 302
Osterøy kommune 1 371 1 474 1 657 1 871 1 391
Samnanger kommune 1 271 1 552 1 639 1 724 1 401
Sogndal kommune
Solund kommune 2 186 1 665 1 300 1 228 1 438
Stad kommune
Stord kommune 848 912 828 554 568
Stryn kommune 1 374 1 545 1 649 1 590 1 447
Sunnfjord kommune
Sveio kommune 1 173 1 344 1 094 847 740
Tysnes kommune 1 924 2 385 2 744 2 874 2 602
Ullensvang kommune
Ulvik kommune 2 056 1 980 2 469 1 887 1 454
Vaksdal kommune 1 489 1 618 1 757 1 534 1 465
Vik kommune 2 213 1 749 1 924 1 840 1 809
Voss kommune
Øygarden kommune
Årdal kommune 1 365 2 217 1 644 1 603 1 509
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no