Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Stryn kommune
Kommunenr 4651
Alle grunnskoler med adresse i Stryn kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 109 379 114 925 118 166 117 397 125 055
Lønnsutgifter per elev 82 840 87 674 91 079 91 462 96 902
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 76,5 75,9 79,9 79,2 78,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 705 1 591 1 807 1 606 1 862
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 667 1 374 1 545 1 649 1 590
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no