Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Stryn kommune
Kommunenr 1449
Alle grunnskoler med adresse i Stryn kommune (offentlige og private)

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev 92 021 96 813 101 678 99 063 105 335
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev 17 364 17 254 16 488 18 329 19 727
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no