Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Tonningsgata 4
6783 STRYN
Org.nr 987761474
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Stryn kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn kommune 109 379 114 925 118 166 117 397 125 055
Vestland fylke
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn kommune 82 840 87 674 91 079 91 462 96 902
Vestland fylke
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn kommune 76,5 75,9 79,9 79,2 78,9
Vestland fylke
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn kommune 1 705 1 591 1 807 1 606 1 862
Vestland fylke
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Stryn kommune Fellestiltak Grunnskulen
Stryn kommune 1 667 1 374 1 545 1 649 1 590
Vestland fylke
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no