Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Stranda kommune
Kommunenr 1525
Alle grunnskoler med adresse i Stranda kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 112 106 122 631 131 052 140 860 154 945
Lønnsutgifter per elev 88 972 96 607 105 233 112 701 125 141
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,4 79,3 82,0 84,3 84,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 006 478 126 284 256
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 494 1 404 1 567 1 917 1 844
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no