Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Strand kommune
Kommunenr 1130
Alle grunnskoler med adresse i Strand kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 93 388 99 419 103 749 112 476 115 908
Lønnsutgifter per elev 81 813 87 577 90 775 97 875 98 944
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 89,4 90,6 91,0 93,5 88,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 432 286 537 666 527
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 200 1 169 1 311 1 047 1 249
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no