Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Stortangen skole
Heggvollveien 6
7882 NORDLI
Org.nr 974626608
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lierne kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Stortangen skole
Lierne kommune 139 840 165 710 180 444 199 060 209 570
Trøndelag fylke
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Stortangen skole
Lierne kommune 102 982 115 331 125 234 134 039 144 512
Trøndelag fylke
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Stortangen skole
Lierne kommune 81,5 79,5 77,7 76,1 80,6
Trøndelag fylke
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Stortangen skole
Lierne kommune 1 757 1 620 825 936 1 264
Trøndelag fylke
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Stortangen skole
Lierne kommune 2 010 1 716 2 152 2 205 1 804
Trøndelag fylke
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no