Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Storjord Montessoriskole (privat)
Storjord E6 7153
8275 STORJORD I TYSFJORD
Org.nr 918542221
Privatskole
Grunnskole
Skoleeier: Storjord Montessoriskole AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Storjord Montessoriskole (privat)
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 168 233 161 499 171 789 169 087 155 321
Nordland fylke 116 251 117 141 124 716 130 805 138 249
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Storjord Montessoriskole (privat)
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 135 242 129 400 136 388 134 578 128 103
Nordland fylke 95 299 96 029 101 372 106 095 111 748
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Storjord Montessoriskole (privat)
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 82,3 83,5 82,7 82,9 85,2
Nordland fylke 83,7 82,8 84,5 84,6 84,5
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Storjord Montessoriskole (privat)
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 574 70 941 879 0
Nordland fylke 976 1 011 1 383 1 259 1 662
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Storjord Montessoriskole (privat)
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 1 939 2 169 1 987 1 985 1 614
Nordland fylke 1 468 1 522 1 705 1 562 1 492
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no