Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Stordal kommune
Kommunenr 1526
Alle grunnskoler med adresse i Stordal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 101 577 103 212 100 851 107 780 115 869
Lønnsutgifter per elev 85 163 81 612 82 711 88 944 95 655
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,1 79,7 81,0 82,8 82,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 439 147 158 168 492
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 532 2 253 1 884 1 801 1 859
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no