Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Stordal kommune (utgått)
Kommunenr 1526
Kun utgåtte skoler med adresse i Stordal kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 103 212 100 851 107 780 115 869 130 249
Lønnsutgifter per elev 81 612 82 711 88 944 95 655 107 982
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,7 81,0 82,8 82,8 84,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 147 158 168 492 407
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 253 1 884 1 801 1 859 2 146
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no