Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Stord kommune
Kommunenr 4614
Alle grunnskoler med adresse i Stord kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 97 079 99 026 100 886 104 975 108 557
Lønnsutgifter per elev 82 108 82 600 84 469 88 472 91 768
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 89,2 87,7 89,9 90,7 89,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 712 531 340 581 789
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 954 848 912 828 554
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no