Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Stord kommune
Kommunenr 4614
Alle grunnskoler med adresse i Stord kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 99 026 100 886 104 975 108 557 114 555
Lønnsutgifter per elev 82 600 84 469 88 472 91 768 98 416
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,7 89,9 90,7 89,6 92,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 531 340 581 789 478
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 848 912 828 554 568
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no