Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Stor-Elvdal kommune
Kommunenr 0430
Alle grunnskoler med adresse i Stor-Elvdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 123 674 128 707 134 922 143 708 143 494
Lønnsutgifter per elev 94 732 99 772 102 461 106 608 107 989
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,1 80,2 72,5 76,3 72,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 841 1 298 2 272 1 958 1 671
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 263 2 028 1 797 2 346 1 662
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no