Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Stjørdal kommune
Kommunenr 5035
Alle grunnskoler med adresse i Stjørdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 100 732 105 792 109 776 109 092 110 723
Lønnsutgifter per elev 81 928 86 105 88 795 88 953 89 531
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,5 83,4 83,7 84,6 83,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 670 664 1 421 615 1 588
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 259 1 155 1 085 1 118 981
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no