Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Stiftelsen Kongsberg International School (privat)
Dyrmyrgata 39 & 41
3611 KONGSBERG
Org.nr 886086202
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Kongsberg International School (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Stiftelsen Kongsberg International School (privat)
Kongsberg kommune 100 870 104 394 115 804 119 145 122 323
Viken fylke
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Stiftelsen Kongsberg International School (privat)
Kongsberg kommune 81 912 82 135 89 365 91 483 94 144
Viken fylke
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Stiftelsen Kongsberg International School (privat)
Kongsberg kommune 82,0 79,2 82,3 83,3 82,6
Viken fylke
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Stiftelsen Kongsberg International School (privat)
Kongsberg kommune 604 1 159 811 551 664
Viken fylke
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Stiftelsen Kongsberg International School (privat)
Kongsberg kommune 1 279 1 460 1 341 1 216 1 014
Viken fylke
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no