Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Steinkjer kommune
Kommunenr 5004
Alle grunnskoler med adresse i Steinkjer kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Arendal kommune 96 859 101 999 106 042 109 455 112 714
Asker kommune 97 030 98 750 102 375 107 521 113 874
Askøy kommune 89 262 94 228 97 695 108 289 112 140
Bodø kommune 96 044 90 626 105 241 112 680 121 127
Bærum kommune 91 772 94 810 96 255 100 569 107 006
Drammen kommune 82 879 109 224 90 987 94 069 99 365
Eidsvoll kommune 90 951 91 564 96 776 99 581 105 723
Elverum kommune 103 987 103 524 108 301 115 066 118 098
Fjell kommune 112 836 116 829 123 238 126 403 133 120
Fredrikstad kommune 99 147 103 185 106 553 107 380 108 861
Færder kommune 115 485
Gjøvik kommune 109 052 110 689 114 729 116 885 122 367
Grimstad kommune 98 465 99 715 106 025 97 316 112 669
Halden kommune 93 466 94 768 98 233 100 754 105 532
Hamar kommune 107 309 110 081 112 919 119 637 122 881
Harstad - Hárstták kommune 105 865 107 505 112 917 114 944 117 025
Haugesund kommune 96 725 94 489 97 876 101 869 107 493
Horten kommune 94 369 100 982 108 680 109 850 114 795
Karmøy kommune 100 570 104 533 106 586 108 400 112 972
Kongsberg kommune 100 870 104 394 115 804 119 145 122 323
Kristiansand kommune 102 572 103 606 106 533 107 769 112 221
Kristiansund kommune 107 821 105 480 108 800 115 413 118 713
Larvik kommune 110 450
Lier kommune 98 985 102 488 107 952 109 850 111 030
Lillehammer kommune 105 876 103 450 106 582 109 405 114 020
Lørenskog kommune 91 946 97 225 101 936 102 697 108 875
Molde kommune 97 096 95 291 96 951 104 506 110 760
Moss kommune 90 297 95 451 100 406 107 223 111 295
Nedre Eiker kommune 87 365 88 701 97 026 98 438 100 489
Nittedal kommune 88 976 92 271 97 342 99 314 104 797
Oppegård kommune 82 125 82 865 84 035 91 826 95 840
Porsgrunn kommune 104 360 104 082 108 584 112 466 118 079
Rana kommune 104 096 103 873 103 315 105 440 116 496
Ringerike kommune 98 314 96 604 100 428 101 957 105 641
Ringsaker kommune 104 634 107 304 112 595 117 705 125 714
Røyken kommune 106 605 109 883 117 102 119 452 123 613
Sandefjord kommune 106 356 115 286
Sandnes kommune 94 355 97 564 96 886 99 386 104 397
Sarpsborg kommune 97 527 97 753 99 758 103 103 109 487
Skedsmo kommune 90 070 94 865 97 082 100 031 104 599
Ski kommune 85 960 87 972 90 729 92 336 95 571
Skien kommune 99 585 102 615 109 552 112 904 116 716
Sola kommune 103 183 103 749 107 233 107 180 108 331
Steinkjer kommune 110 009 111 154 116 589 119 694 141 586
Stjørdal kommune 100 732 105 792 109 776 109 092 110 723
Tromsø kommune 103 977 106 169 110 199 111 978 116 655
Tønsberg kommune 93 129 96 833 102 330 111 256 111 404
Ullensaker kommune 90 230 93 848 96 688 103 960 110 055
Ålesund kommune 93 294 96 706 99 716 103 839 106 458
Lønnsutgifter per elev
Arendal kommune 80 154 84 732 86 793 90 457 94 808
Asker kommune 75 911 76 295 78 868 81 874 85 916
Askøy kommune 72 768 77 308 78 379 83 201 87 569
Bodø kommune 79 297 78 048 88 008 95 155 100 778
Bærum kommune 69 743 71 953 73 535 75 595 78 054
Drammen kommune 60 958 64 344 66 334 69 001 73 818
Eidsvoll kommune 76 334 75 607 77 900 79 860 84 400
Elverum kommune 86 478 86 451 87 341 92 682 95 974
Fjell kommune 94 503 97 089 102 228 102 766 105 984
Fredrikstad kommune 73 861 76 317 78 949 80 864 83 271
Færder kommune 94 524
Gjøvik kommune 82 511 85 217 89 327 91 367 95 600
Grimstad kommune 85 375 81 894 88 006 83 119 92 582
Halden kommune 77 625 78 903 81 316 83 908 87 651
Hamar kommune 90 212 92 749 93 759 98 180 98 881
Harstad - Hárstták kommune 83 924 86 662 88 410 91 076 93 774
Haugesund kommune 81 933 77 534 79 165 82 726 90 176
Horten kommune 77 258 82 044 90 213 92 615 95 531
Karmøy kommune 85 427 87 228 89 628 91 119 94 179
Kongsberg kommune 81 912 82 135 89 365 91 483 94 144
Kristiansand kommune 75 991 78 605 79 943 82 580 86 334
Kristiansund kommune 87 080 86 083 89 097 92 360 98 097
Larvik kommune 93 323
Lier kommune 79 113 77 445 79 959 81 383 82 671
Lillehammer kommune 76 764 76 268 77 795 86 055 90 441
Lørenskog kommune 74 761 78 748 83 497 83 158 86 174
Molde kommune 78 820 78 246 78 156 83 216 89 604
Moss kommune 77 790 80 947 85 105 87 162 90 359
Nedre Eiker kommune 73 140 74 897 78 728 79 710 81 733
Nittedal kommune 72 574 74 186 77 918 79 244 83 094
Oppegård kommune 67 833 67 977 68 545 74 291 78 801
Porsgrunn kommune 84 843 84 956 88 455 89 908 94 608
Rana kommune 88 603 87 671 84 679 86 728 93 105
Ringerike kommune 82 909 81 402 84 189 86 655 86 145
Ringsaker kommune 87 780 89 854 93 638 96 275 100 831
Røyken kommune 66 333 67 015 70 263 72 011 76 701
Sandefjord kommune 87 488 93 959
Sandnes kommune 79 230 84 156 81 093 81 077 86 995
Sarpsborg kommune 81 331 81 598 82 933 85 816 91 942
Skedsmo kommune 71 140 74 874 78 015 80 550 84 557
Ski kommune 69 996 70 722 74 347 76 878 82 126
Skien kommune 79 751 83 321 88 402 91 386 95 450
Sola kommune 78 538 80 161 84 149 84 563 86 440
Steinkjer kommune 92 102 92 900 96 362 99 451 102 417
Stjørdal kommune 81 928 86 105 88 795 88 953 89 531
Tromsø kommune 74 978 77 715 85 791 86 953 90 810
Tønsberg kommune 77 835 80 417 83 326 91 444 92 009
Ullensaker kommune 71 792 74 849 76 095 80 306 84 028
Ålesund kommune 73 437 75 208 77 546 80 882 84 233
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Arendal kommune 83,9 84,1 85,3 85,4 86,0
Asker kommune 78,7 78,3 78,7 78,9 78,0
Askøy kommune 81,3 83,5 82,1 79,0 80,2
Bodø kommune 85,3 81,9 88,2 89,3 87,7
Bærum kommune 76,4 76,9 78,8 78,3 76,9
Drammen kommune 70,6 72,1 73,1 73,7 75,2
Eidsvoll kommune 85,1 84,7 83,5 82,7 82,1
Elverum kommune 90,5 91,7 90,5 91,2 89,5
Fjell kommune 84,9 85,3 86,1 85,1 80,3
Fredrikstad kommune 76,1 76,1 77,0 78,5 79,4
Færder kommune 88,2
Gjøvik kommune 78,4 81,5 84,1 83,7 82,5
Grimstad kommune 82,6 79,1 79,8 84,0 79,0
Halden kommune 85,7 86,6 86,9 88,0 88,2
Hamar kommune 88,4 89,0 88,6 89,4 83,7
Harstad - Hárstták kommune 81,8 82,7 80,5 82,1 82,8
Haugesund kommune 85,0 83,4 84,5 83,4 86,2
Horten kommune 84,4 84,3 87,6 87,8 84,9
Karmøy kommune 85,5 84,7 85,8 86,4 85,8
Kongsberg kommune 82,0 79,2 82,3 83,3 82,6
Kristiansand kommune 76,2 78,4 78,5 80,8 81,4
Kristiansund kommune 85,0 85,2 89,6 84,8 86,5
Larvik kommune 88,4
Lier kommune 79,6 77,1 75,9 75,9 76,4
Lillehammer kommune 72,8 74,2 74,0 80,3 81,0
Lørenskog kommune 82,2 82,7 80,6 83,8 82,4
Molde kommune 89,1 83,0 82,2 81,9 83,8
Moss kommune 89,2 87,7 89,5 86,8 86,1
Nedre Eiker kommune 85,5 84,6 84,6 85,2 86,0
Nittedal kommune 82,1 81,3 82,1 81,8 80,1
Oppegård kommune 83,9 83,8 84,2 84,4 86,3
Porsgrunn kommune 83,5 84,4 86,1 85,3 85,9
Rana kommune 85,8 85,9 84,7 84,8 83,8
Ringerike kommune 86,6 87,1 86,7 88,7 81,9
Ringsaker kommune 85,2 85,0 85,7 84,6 84,0
Røyken kommune 63,2 61,8 61,0 61,0 62,9
Sandefjord kommune 85,8 84,2
Sandnes kommune 83,7 87,1 86,3 85,4 85,5
Sarpsborg kommune 84,6 85,8 86,5 87,3 87,1
Skedsmo kommune 80,2 80,7 83,4 83,6 83,6
Ski kommune 84,0 83,4 84,4 87,2 88,7
Skien kommune 84,5 86,2 86,0 86,2 87,8
Sola kommune 76,6 78,8 81,7 82,4 82,4
Steinkjer kommune 85,0 84,8 87,0 86,8 74,2
Stjørdal kommune 82,5 83,4 83,7 84,6 83,4
Tromsø kommune 74,3 75,8 81,3 81,7 82,6
Tønsberg kommune 80,2 80,1 78,5 81,0 81,1
Ullensaker kommune 80,9 81,8 81,4 81,0 78,9
Ålesund kommune 78,9 78,9 79,6 80,7 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Arendal kommune 456 679 582 386 423
Asker kommune 1 106 1 319 1 218 1 423 1 673
Askøy kommune 708 439 650 879 519
Bodø kommune 1 589 1 527 1 859 1 334 3 248
Bærum kommune 1 264 1 735 1 104 671 831
Drammen kommune 854 648 1 175 753 837
Eidsvoll kommune 669 688 613 664 751
Elverum kommune 763 863 866 991 614
Fjell kommune 181 378 511 428 445
Fredrikstad kommune 556 370 492 430 509
Færder kommune 631
Gjøvik kommune 698 414 693 693 695
Grimstad kommune 585 852 619 763 342
Halden kommune 189 315 294 598 287
Hamar kommune 454 521 468 1 275 1 980
Harstad - Hárstták kommune 1 045 550 1 935 1 369 1 655
Haugesund kommune 382 372 525 414 659
Horten kommune 1 104 1 443 826 381 579
Karmøy kommune 1 800 2 359 1 342 1 315 1 990
Kongsberg kommune 604 1 159 811 551 664
Kristiansand kommune 956 1 222 1 471 1 554 1 126
Kristiansund kommune 1 000 529 1 003 1 258 610
Larvik kommune 248
Lier kommune 1 514 1 489 1 530 1 609 1 542
Lillehammer kommune 564 704 377 817 653
Lørenskog kommune 961 1 133 1 337 1 062 908
Molde kommune 390 213 494 860 765
Moss kommune 452 671 894 862 572
Nedre Eiker kommune 793 2 455 1 958 1 375 1 379
Nittedal kommune 570 497 577 396 425
Oppegård kommune 387 628 642 1 116 565
Porsgrunn kommune 856 1 065 2 209 2 332 1 413
Rana kommune 635 865 1 095 816 1 321
Ringerike kommune 277 532 682 600 783
Ringsaker kommune 757 935 1 247 1 396 1 620
Røyken kommune 868 872 665 829 449
Sandefjord kommune 2 092 2 124
Sandnes kommune 739 705 516 962 1 325
Sarpsborg kommune 1 467 1 266 1 690 1 642 1 422
Skedsmo kommune 1 334 1 245 1 630 2 047 1 900
Ski kommune 740 1 074 1 251 810 416
Skien kommune 1 256 1 344 1 034 1 094 989
Sola kommune 969 816 599 522 320
Steinkjer kommune 942 736 1 573 1 277 1 223
Stjørdal kommune 670 664 1 421 615 1 588
Tromsø kommune 638 849 713 733 644
Tønsberg kommune 777 961 1 438 1 385 1 347
Ullensaker kommune 465 340 677 2 028 752
Ålesund kommune 515 1 076 835 1 040 894
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Arendal kommune 1 360 1 558 1 391 1 463 1 340
Asker kommune 1 419 1 338 1 339 1 468 1 428
Askøy kommune 1 715 1 655 1 770 1 829 1 325
Bodø kommune 1 109 1 028 1 109 805 717
Bærum kommune 938 1 054 967 1 787 1 196
Drammen kommune 1 221 1 074 1 663 1 473 1 339
Eidsvoll kommune 1 072 1 088 1 102 1 062 1 029
Elverum kommune 1 156 1 120 1 320 1 409 1 115
Fjell kommune 1 629 1 676 1 803 1 922 2 033
Fredrikstad kommune 1 112 1 104 1 136 997 1 016
Færder kommune 1 257
Gjøvik kommune 1 547 1 313 1 467 1 494 1 599
Grimstad kommune 1 218 1 456 1 392 1 522 1 178
Halden kommune 1 146 1 332 1 367 1 380 1 348
Hamar kommune 1 241 1 255 1 395 1 229 1 244
Harstad - Hárstták kommune 1 270 1 087 1 490 2 147 1 322
Haugesund kommune 1 097 1 257 671 1 184 994
Horten kommune 2 536 2 179 1 936 1 499 1 213
Karmøy kommune 1 295 1 780 1 615 1 176 1 221
Kongsberg kommune 1 279 1 460 1 341 1 216 1 014
Kristiansand kommune 1 138 1 153 1 283 1 243 1 102
Kristiansund kommune 1 437 1 072 1 249 1 204 909
Larvik kommune 1 920
Lier kommune 1 269 1 279 1 277 1 329 1 132
Lillehammer kommune 1 382 1 183 980 1 171 956
Lørenskog kommune 1 379 1 992 1 764 1 245 993
Molde kommune 1 190 1 048 1 112 1 173 1 829
Moss kommune 1 276 1 377 1 523 1 332 1 328
Nedre Eiker kommune 1 272 1 382 1 427 1 543 1 464
Nittedal kommune 1 072 948 1 180 712 707
Oppegård kommune 1 042 1 292 1 431 1 370 1 069
Porsgrunn kommune 1 237 1 446 1 344 1 600 1 485
Rana kommune 1 007 1 106 1 572 1 292 1 101
Ringerike kommune 1 198 1 257 1 280 1 299 1 215
Ringsaker kommune 1 225 1 256 1 365 1 289 979
Røyken kommune 1 415 1 404 1 380 1 428 1 073
Sandefjord kommune 1 735 1 378
Sandnes kommune 1 358 1 353 1 108 1 306 1 153
Sarpsborg kommune 1 107 1 183 1 396 1 100 1 008
Skedsmo kommune 1 647 1 422 1 731 1 375 1 456
Ski kommune 993 1 021 1 362 987 555
Skien kommune 1 037 1 178 1 233 1 196 1 103
Sola kommune 1 548 1 553 1 366 1 269 927
Steinkjer kommune 1 248 1 214 1 616 1 400 1 542
Stjørdal kommune 1 259 1 155 1 085 1 118 981
Tromsø kommune 1 543 1 438 1 449 1 672 1 447
Tønsberg kommune 1 289 1 251 1 574 1 642 1 423
Ullensaker kommune 1 284 1 391 1 534 2 026 1 217
Ålesund kommune 1 061 1 139 1 182 1 124 1 145
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no