Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Steinkjer kommune
Kommunenr 5004
Alle grunnskoler med adresse i Steinkjer kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 110 009 111 154 116 589 119 694 141 586
Lønnsutgifter per elev 92 102 92 900 96 362 99 451 102 417
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,0 84,8 87,0 86,8 74,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 942 736 1 573 1 277 1 223
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 248 1 214 1 616 1 400 1 542
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no