Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Steinkjer kommune
Kommunenr 5004
Alle grunnskoler med adresse i Steinkjer kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 101 759 110 009 111 154 116 589 119 694
Lønnsutgifter per elev 86 012 92 102 92 900 96 362 99 451
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,7 85,0 84,8 87,0 86,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 004 942 736 1 573 1 277
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 447 1 248 1 214 1 616 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no