Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Steinkjer kommune
Kommunenr 5004
Alle grunnskoler med adresse i Steinkjer kommune (offentlige og private)

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev 90 307 91 159 94 929 97 651 101 448
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev 19 705 19 444 21 661 22 046 40 143
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no