Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Løkenvegen 6
2080 EIDSVOLL
Org.nr 884791162
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Steinerskolen på Øvre Romerike/eidsvoll (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Eidsvoll kommune 91 564 96 776 99 581 105 723 111 811
Viken fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Eidsvoll kommune 75 607 77 900 79 860 84 400 89 928
Viken fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Eidsvoll kommune 84,7 83,5 82,7 82,1 83,7
Viken fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Eidsvoll kommune 688 613 664 751 773
Viken fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Eidsvoll kommune 1 088 1 102 1 062 1 029 1 247
Viken fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no