Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Steinerskolen i Tromsø (privat)
Inga Sparboes Veg 41
9007 TROMSØ
Org.nr 873441852
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Steinerskolen i Tromsø (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Steinerskolen i Tromsø (privat)
Tromsø kommune 106 169 110 199 111 978 116 655 121 342
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Steinerskolen i Tromsø (privat)
Tromsø kommune 77 715 85 791 86 953 90 810 94 602
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Steinerskolen i Tromsø (privat)
Tromsø kommune 75,8 81,3 81,7 82,6 83,3
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Steinerskolen i Tromsø (privat)
Tromsø kommune 849 713 733 644 556
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Steinerskolen i Tromsø (privat)
Tromsø kommune 1 438 1 449 1 672 1 447 1 347
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no