Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Stavanger kommune
Kommunenr 1103
Alle grunnskoler med adresse i Stavanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 100 663 102 898 105 297 112 414 116 281
Lønnsutgifter per elev 81 485 81 674 83 197 87 554 92 350
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,8 82,0 81,8 80,6 82,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 047 807 1 059 866 778
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 040 1 124 1 291 2 413 1 616
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no