Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Stavanger kommune
Kommunenr 1103
Alle grunnskoler med adresse i Stavanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 98 513 100 971 100 663 102 898 105 297
Lønnsutgifter per elev 79 194 81 969 81 485 81 674 83 197
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,4 82,2 81,8 82,0 81,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 027 820 1 047 807 1 059
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 004 1 114 1 040 1 124 1 291
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no