Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Statped - Hunstad skole
Kronstadveien 35
5053 BERGEN
Org.nr 974702991
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kunnskapsdepartementet
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Statped - Hunstad skole
Bergen kommune 96 516 99 992 104 241 107 763 111 193
Hordaland fylke 102 618 105 806 109 806 113 475 117 571
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Statped - Hunstad skole
Bergen kommune 73 218 77 399 80 745 83 602 85 841
Hordaland fylke 81 619 84 790 87 668 90 653 93 054
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Statped - Hunstad skole
Bergen kommune 76,3 78,0 78,6 79,8 79,6
Hordaland fylke 80,5 81,2 81,4 82,3 82,0
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Statped - Hunstad skole
Bergen kommune 824 1 094 907 966 983
Hordaland fylke 792 961 869 892 1 027
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Statped - Hunstad skole
Bergen kommune 1 209 1 282 1 294 1 318 1 282
Hordaland fylke 1 374 1 450 1 453 1 519 1 503
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no