Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Stange kommune
Kommunenr 0417
Alle grunnskoler med adresse i Stange kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 108 367 111 501 116 483 115 332 119 460
Lønnsutgifter per elev 85 690 89 001 91 399 88 975 92 361
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 75,4 76,8 77,0 74,6 74,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 189 725 1 732 1 257 2 039
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 841 1 953 1 972 1 684 1 335
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no