Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Spydeberg kommune (utgått)
Kommunenr 0123
Kun utgåtte skoler med adresse i Spydeberg kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 104 095 114 684 118 188 113 815 112 354
Lønnsutgifter per elev 85 346 91 544 95 672 94 774 92 924
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,9 82,5 85,8 80,1 77,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 479 348 293 316 353
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 521 1 846 1 431 1 364 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no