Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Spydeberg kommune
Kommunenr 0123
Alle grunnskoler med adresse i Spydeberg kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 101 547 104 095 114 684 118 188 113 815
Lønnsutgifter per elev 83 454 85 346 91 544 95 672 94 774
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,2 83,9 82,5 85,8 80,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 037 479 348 293 316
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 817 1 521 1 846 1 431 1 364
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no