Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Spydeberg kommune
Kommunenr 0123
Alle grunnskoler med adresse i Spydeberg kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 94 993 101 547 104 095 114 684 118 188
Lønnsutgifter per elev 78 160 83 454 85 346 91 544 95 672
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,2 81,2 83,9 82,5 85,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 734 1 037 479 348 293
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 110 817 1 521 1 846 1 431
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no