Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sortland - Suortá kommune
Kommunenr 1870
Alle grunnskoler med adresse i Sortland - Suortá kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 117 267 120 150 127 014 135 116 141 244
Lønnsutgifter per elev 95 140 97 434 101 902 108 380 113 902
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 90,1 93,0 92,7 93,7 94,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 127 804 2 041 2 100 2 407
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 282 1 410 1 835 2 159 1 562
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no