Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sortland - Suortá kommune
Kommunenr 1870
Alle grunnskoler med adresse i Sortland - Suortá kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 110 532 117 267 120 150 127 014 135 116
Lønnsutgifter per elev 89 302 95 140 97 434 101 902 108 380
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,9 90,1 93,0 92,7 93,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 289 1 127 804 2 041 2 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 610 1 282 1 410 1 835 2 159
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no