Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Songe skole
Gamle Songevei 329
4909 SONGE
Org.nr 975283100
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tvedestrand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Songe skole
Tvedestrand kommune 116 290 122 159 127 183 130 619 132 448
Agder fylke
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Songe skole
Tvedestrand kommune 90 438 95 609 103 457 107 800 111 585
Agder fylke
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Songe skole
Tvedestrand kommune 83,3 85,3 90,1 90,1 90,1
Agder fylke
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Songe skole
Tvedestrand kommune 667 528 898 555 557
Agder fylke
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Songe skole
Tvedestrand kommune 1 525 1 774 2 241 2 112 2 147
Agder fylke
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no