Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Songdalen kommune
Kommunenr 1017
Alle grunnskoler med adresse i Songdalen kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 116 801 119 523 124 226 126 541 133 505
Lønnsutgifter per elev 95 846 97 897 103 305 104 686 110 516
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,3 80,7 86,4 84,3 83,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 105 1 325 912 1 066 945
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 566 1 713 1 645 1 372 1 398
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no