Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Songdalen kommune
Kommunenr 1017
Alle grunnskoler med adresse i Songdalen kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 104 121 116 801 119 523 124 226 126 541
Lønnsutgifter per elev 83 657 95 846 97 897 103 305 104 686
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 76,3 81,3 80,7 86,4 84,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 735 1 105 1 325 912 1 066
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 752 1 566 1 713 1 645 1 372
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no