Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Solvin skole
Solvinvegen 174
2334 ROMEDAL
Org.nr 975270947
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stange kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Solvin skole
Stange kommune 111 501 116 483 115 332 119 460 124 592
Innlandet fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Solvin skole
Stange kommune 89 001 91 399 88 975 92 361 99 822
Innlandet fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Solvin skole
Stange kommune 76,8 77,0 74,6 74,6 77,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Solvin skole
Stange kommune 725 1 732 1 257 2 039 684
Innlandet fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Solvin skole
Stange kommune 1 953 1 972 1 684 1 335 1 426
Innlandet fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no