Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Solund kommune
Kommunenr 4636
Alle grunnskoler med adresse i Solund kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 154 407 153 342 162 000 159 440 163 806
Lønnsutgifter per elev 123 484 130 734 137 630 135 505 140 473
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,9 85,4 84,2 86,6 84,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 628 1 254 1 329 740 1 250
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 513 2 186 1 665 1 300 1 228
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no