Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Solund kommune
Kommunenr 4636
Alle grunnskoler med adresse i Solund kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 153 342 162 000 159 440 163 806 175 040
Lønnsutgifter per elev 130 734 137 630 135 505 140 473 152 763
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,4 84,2 86,6 84,2 86,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 254 1 329 740 1 250 725
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 186 1 665 1 300 1 228 1 438
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no