Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sola kommune
Kommunenr 1124
Alle grunnskoler med adresse i Sola kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 103 183 103 749 107 233 107 180 108 331
Lønnsutgifter per elev 78 538 80 161 84 149 84 563 86 440
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 76,6 78,8 81,7 82,4 82,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 969 816 599 522 320
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 548 1 553 1 366 1 269 927
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no