Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sola kommune
Kommunenr 1124
Alle grunnskoler med adresse i Sola kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 103 749 107 233 107 180 108 331 109 630
Lønnsutgifter per elev 80 161 84 149 84 563 86 440 88 585
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,8 81,7 82,4 82,4 82,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 816 599 522 320 196
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 553 1 366 1 269 927 856
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no