Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sola kommune
Kommunenr 1124
Alle grunnskoler med adresse i Sola kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 99 280 103 183 103 749 107 233 107 180
Lønnsutgifter per elev 76 045 78 538 80 161 84 149 84 563
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 77,0 76,6 78,8 81,7 82,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 518 969 816 599 522
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 389 1 548 1 553 1 366 1 269
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no