Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sokndal kommune
Kommunenr 1111
Alle grunnskoler med adresse i Sokndal kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Askvoll kommune 146 222 151 047 154 479 168 975 177 200
Eide kommune 114 864 122 908 130 085 139 624 149 682
Etne kommune 117 273 120 518 125 174 123 766 129 487
Evje og Hornnes kommune 107 177 110 942 114 358 111 898 121 009
Flesberg kommune 129 615 133 197 140 233 141 417 145 770
Frosta kommune 105 426 114 667 132 629 139 916 148 819
Hobøl kommune 110 966 108 988 115 903 123 955 121 101
Krødsherad kommune 122 354 132 568 137 542 142 479 145 499
Marker kommune 115 487 121 074 128 003 126 710 132 747
Sande kommune 148 327 159 066 157 640 160 046 166 359
Sauherad kommune 125 791 132 599 139 909 151 730 161 135
Selbu kommune 118 173 115 846 119 978 129 477 137 653
Selje kommune 136 285 136 140 143 370 149 447 148 517
Siljan kommune 117 279 119 908 128 732 135 391 147 220
Skodje kommune 94 817 97 181 105 887 118 716 124 359
Sokndal kommune 115 739 117 333 117 884 119 303 125 430
Vegårshei kommune 97 894 106 847 110 344 109 194 113 040
Våler kommune 125 309 119 298 123 350 134 186 138 229
Ørskog kommune 129 664 115 602 116 962 126 839 137 576
Lønnsutgifter per elev
Askvoll kommune 118 728 122 598 125 998 139 465 147 261
Eide kommune 94 355 101 849 107 169 115 143 126 295
Etne kommune 98 352 100 695 104 348 102 866 109 933
Evje og Hornnes kommune 88 512 91 031 94 189 92 909 102 073
Flesberg kommune 103 852 103 371 110 874 115 231 117 627
Frosta kommune 86 329 92 357 106 008 113 186 118 348
Hobøl kommune 92 347 90 334 96 171 102 809 96 942
Krødsherad kommune 97 652 104 902 111 963 115 158 118 579
Marker kommune 97 979 104 982 111 740 108 226 113 076
Sande kommune 123 680 133 320 132 715 132 790 139 539
Sauherad kommune 97 802 101 678 110 038 119 217 128 468
Selbu kommune 97 273 94 633 96 851 103 233 111 271
Selje kommune 114 156 114 810 121 909 125 023 125 750
Siljan kommune 97 730 99 058 106 168 112 221 117 954
Skodje kommune 79 039 75 220 82 223 87 492 95 628
Sokndal kommune 94 809 95 024 96 615 98 336 103 651
Vegårshei kommune 79 878 87 597 92 165 92 479 95 207
Våler kommune 96 121 95 368 98 106 106 141 107 655
Ørskog kommune 109 138 95 468 94 566 104 270 115 935
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Askvoll kommune 81,6 82,1 84,1 86,7 88,7
Eide kommune 88,2 91,8 92,0 90,0 92,5
Etne kommune 84,7 84,0 84,7 84,1 88,9
Evje og Hornnes kommune 85,6 84,7 92,7 86,3 88,9
Flesberg kommune 82,9 79,5 80,2 84,5 82,9
Frosta kommune 80,4 79,6 80,3 80,3 81,8
Hobøl kommune 83,6 82,8 79,9 82,7 75,5
Krødsherad kommune 82,5 82,6 86,3 89,4 86,4
Marker kommune 88,8 95,9 97,2 92,7 93,6
Sande kommune 88,8 90,0 93,5 92,3 93,0
Sauherad kommune 87,2 84,4 86,4 89,2 96,1
Selbu kommune 82,4 79,4 78,3 80,0 87,4
Selje kommune 86,2 88,9 90,0 90,2 89,8
Siljan kommune 81,4 81,3 82,9 83,3 81,5
Skodje kommune 80,7 77,2 77,0 73,4 72,5
Sokndal kommune 84,6 82,7 84,9 85,7 90,6
Vegårshei kommune 76,7 80,3 82,5 83,0 84,2
Våler kommune 80,5 84,1 83,7 84,2 82,2
Ørskog kommune 97,5 92,3 92,6 94,0 95,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Askvoll kommune 404 1 148 652 1 018 379
Eide kommune 352 1 112 745 1 557 465
Etne kommune 311 467 674 875 623
Evje og Hornnes kommune 894 726 1 600 1 201 581
Flesberg kommune 1 188 1 667 2 082 666 1 449
Frosta kommune 567 958 1 285 1 013 1 076
Hobøl kommune 584 497 604 861 1 272
Krødsherad kommune 1 013 2 117 937 652 689
Marker kommune 729 236 287 346 291
Sande kommune 1 035 637 670 1 091 786
Sauherad kommune 1 116 1 123 986 2 052 1 307
Selbu kommune 1 101 1 105 1 169 2 414 1 957
Selje kommune 589 1 214 1 422 1 040 733
Siljan kommune 598 572 1 372 1 032 2 107
Skodje kommune 714 630 430 943 481
Sokndal kommune 157 742 1 038 530 440
Vegårshei kommune 430 342 589 505 259
Våler kommune 993 1 065 729 776 2 813
Ørskog kommune 1 526 474 455 224 298
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Askvoll kommune 1 614 1 881 2 119 2 056 1 725
Eide kommune 1 832 1 594 1 884 1 713 2 043
Etne kommune 983 950 1 117 1 190 907
Evje og Hornnes kommune 2 218 2 212 2 472 2 353 1 883
Flesberg kommune 1 830 2 379 2 584 2 199 1 922
Frosta kommune 904 1 517 1 310 1 522 898
Hobøl kommune 1 309 1 151 1 264 1 342 1 487
Krødsherad kommune 2 146 1 939 2 353 2 147 2 133
Marker kommune 1 477 1 561 1 239 1 873 1 423
Sande kommune 2 801 2 827 2 658 3 094 2 499
Sauherad kommune 1 516 1 447 1 432 1 604 1 415
Selbu kommune 1 475 1 338 1 424 1 425 1 397
Selje kommune 1 273 1 494 1 217 1 331 1 414
Siljan kommune 1 383 1 703 1 653 1 482 1 774
Skodje kommune 1 262 938 1 392 1 434 1 321
Sokndal kommune 2 079 1 372 1 512 1 533 1 486
Vegårshei kommune 1 923 1 862 1 680 1 304 1 267
Våler kommune 1 471 1 361 1 331 1 607 1 002
Ørskog kommune 1 829 1 919 2 080 1 873 1 689
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no