Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sokndal kommune
Kommunenr 1111
Alle grunnskoler med adresse i Sokndal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 115 739 117 333 117 884 119 303 125 430
Lønnsutgifter per elev 94 809 95 024 96 615 98 336 103 651
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,6 82,7 84,9 85,7 90,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 157 742 1 038 530 440
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 079 1 372 1 512 1 533 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no