Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sokndal kommune
Kommunenr 1111
Alle grunnskoler med adresse i Sokndal kommune (offentlige og private)

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev 93 399 94 682 96 098 98 007 102 707
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev 22 354 21 825 21 807 21 277 22 738
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no